Campionau Sardu de Murra

Murales, tenores, istrumpa e prus che totu murra.

In sa bidda ogiastrina sos murradores prus bravos de Sardigna e de su mundu s’isfidant pro bìnchere su camionadu organizadu dae s’assòtziu ‘Murra orthulleina’ paris cun su ‘Sòciu po su giocu de Sa Murra’.

Regia Andrea Marras

 

Regia Andrea Marras